Select your country

Please select the country you work in

FAQ - Circular Footwear Alliance
inloggen
menu

Veelgestelde vragen

1. Algemeen

 • Wat is de Circular Footwear Alliance?
  CFA is een samenwerking tussen producenten gericht op een volledig circulair systeem voor van werk- en veiligheidsschoenen. Door gebruikte werk- en veiligheidsschoenen gezamenlijk te verzamelen, ontmantelen en recyclen zullen uiteindelijk alle grondstoffen opnieuw worden gebruikt.
 • Wie zijn de initiators achter de CFA?
  EMMA Safety Footwear, Allshoes Safety Footwear en FBBasic hebben CFA opgericht. Het is de ambitie om vanaf 2021 ook andere producenten en ketenpartners te laten toetreden tot de alliantie.
 • Waarom is circulariteit zo belangrijk (voor werk- en veiligheidsschoenen)?
  Op mondiaal niveau zien we dat veel grondstoffen steeds verder uitgeput raken. Daarnaast hebben de productie van nieuwe werk- en veiligheidsschoenen én de afvoer van gebruikte exemplaren een negatief effect op het milieu en daarmee op het klimaat en de biodiversiteit. Een circulaire economie zorgt voor het behoud van gewonnen grondstoffen door een verbeterd productontwerp en het organiseren van grondstoffenherwinning, zoals de CFA doet. Dit levert een positieve bijdrage aan het milieu.
 • Wat zijn de voordelen van het deelnemen aan de CFA voor mij als klant?
  Wij geloven dat klanten allereerst deelnemen aan een circulair systeem, omdat ze zelf het belang van duurzaamheid en circulariteit inzien. Daarnaast zal duurzame en circulaire inkoop steeds meer een verplichting worden. CFA helpt je om compliant te zijn en te blijven met aanstaande wet- en regelgeving. Verder biedt CFA je de kans om te werken aan je eigen duurzaamheidsdoelstellingen. We helpen je de positieve impact die je realiseert inzichtelijk te maken binnen je organisatie en richting je klanten. Zo zal deelname aan de CFA uiteindelijk ook je voorsprong in de markt vergroten.
 • Wat gebeurt er met de producten die ik inlever?
  De ingeleverde schoenen worden op een centrale locatie verzameld, gesorteerd en vervolgens ontmanteld. Uit de componenten van de ontmantelde schoenen worden met bestaande en nieuwe recycling technieken grondstoffen herwonnen. Deze grondstoffen worden weer ingezet in nieuwe producten. Hoewel dit momenteel nog voornamelijk laagwaardige toepassingen zijn, streven wij ernaar om deze grondstoffen te verwerken in de productie van nieuwe veiligheidsschoenen.
 • Worden alle merken schoenen die retour komen gerecycled?
  Ja, zolang het werk- en veiligheidsschoenen betreft, worden alle schoenen, ongeacht het merk, door de CFA gerecycled. Echter zijn niet alle merken even goed recyclebaar. Doordat in het ontwerp van schoen vaak nog geen rekening wordt gehouden met de recyclebaarheid, zijn sommige schoenen lastig te ontmantelen of is de kwaliteit van de herwonnen grondstoffen laag. Deze kwaliteit bepaalt of het materiaal weer als grondstof kan worden ingezet. Daarbij letten we op toepasbaarheid, de kosten van recycling, maar vooral ook of we geen verkeerde, ongezonde of toxische materialen opnieuw in een kringloop brengen. We noemen dit passief recyclen: we proberen als het ware achteraf er het beste van te maken. Dat betekent overigens dat een deel van de materialen uit de teruggenomen schoenen wordt verbrand in een afvalverbrandingsoven, of als secundaire brandstof in een cementoven of bij stadsverwarmingsprocessen wordt ingezet.
  Aangezien het ons streven is om de herwonnen grondstoffen te gebruiken voor de productie van hoogwaardige toepassingen, zoals in de productie van nieuwe veiligheidsschoenen, roepen wij onze partners op om werk- en veiligheidsschoenen te kopen die ontworpen zijn met het oog op circulariteit. Zowel EMMA als Allshoes integreren steeds meer circulaire principes in hun assortiment.
 • Waarom kunnen de deelnemende merken dit niet zelfstandig organiseren?
  Voor een kwalitatieve en rendabele herwinning van grondstoffen is voldoende schaal nodig. Daarom slaan Allshoes en EMMA de handen ineen. In de markt voor werk- en veiligheidsschoenen zijn beide producenten nog altijd concurrenten, binnen CFA zorgen ze gezamenlijk voor voldoende schaalgrootte om circulair systeem te realiseren in de praktijk.

2. Operatie en investering

 • Ik wil starten met circulaire werk- en veiligheidsschoenen. Wat is de eerste stap?
  Je kunt je hier aanmelden. We kijken hoeveel innamepunten nodig zijn binnen je organisatie en sturen CFA Boxen naar je op, zodat je kunt starten met de inzameling van gebruikte werk- en veiligheidsschoenen. Het hele proces is buitengewoon eenvoudig en kost je nauwelijks eigen inzet.
  Wél vragen we je om te investeren in werk- en veiligheidsschoenen die ontworpen zijn voor het circulaire systeem. Dit zijn immers schoenen die goed gerecycled kunnen worden. Zo zetten we samen stappen richting een wereld zonder afval.
 • Hoe worden de schoenen verzameld?
  We maken gebruik van pakketpost. We vragen je om gebruikte werk- en veiligheidsschoenen in te zamelen in onze CFA-box of CFA-boxpallet. De schoenen wordt vervolgens opgehaald door DHL Parcel Services.
 • Wat doe ik wanneer de ingezamelde schoenen moeten worden opgehaald?
  Wanneer je CFA-box of CFA-boxpallet vol is, kun je deze bij DHL aanmelden voor retour. Je krijgt DHL-labels die je op de box of pallet plakt. Meer hoef je zelf niet te doen. Uiteraard krijg je van ons een uitgebreide handleiding zodra je begint met inzamelen en bieden we telefonische support bij vragen.
 • Komen alle schoenen in aanmerking voor inzameling?
  Nee, alleen werk- en veiligheidsschoenen kunnen worden ingeleverd, dus geen sportschoenen bijvoorbeeld. Wel kunnen werk- en veiligheidsschoenen van alle merken worden ingeleverd.
 • Mag ik ook andere gebruikte producten retourgeven?
  Nee, op dit moment neemt de CFA uitsluitend werk- en veiligheidsschoenen in.
 • Wat is mijn investering voor deze dienstverlening?
  Hoewel we er op termijn naar streven onze dienstverlening te financieren uit de waarde van de herwonnen grondstoffen, brengen de retourlogistiek en recycling van werk- en veiligheidsschoenen in deze fase nog kosten met zich mee. Informatie over tarieven en voorwaarden staan op www.CFAlliance.eu of mail je vragen naar info@CFAlliance.eu.

3. Impact

 • Welke impact maak ik met het investeren in de circulaire producten en systemen van de CFA?
  Circulaire producten en systemen zorgen ervoor dat er niet steeds opnieuw grondstoffen hoeven te worden gewonnen. Wereldwijd raken grondstoffen steeds verder uitgeput, dus hergebruik is op zichzelf al uitermate positief. Minder grondstofwinning betekent bovendien minder gebruik van water en energie en minder uitstoot van broeikasgassen. Verder draag je met investering in de circulaire economie bij aan nieuwe werkgelegenheid, bijvoorbeeld in het ontmantelen en recyclen van werk- en veiligheidsschoenen.
 • Ik wil graag de impact die ik maak door het aansluiten bij de CFA delen met mijn klanten en collega’s. Kan dat?
  Een circulair systeem heeft positieve impact op je duurzaamheidsdoelstellingen. We geven je op verschillende manieren inzicht in deze impact.

  1. Voor ieder aangemeld pakket gebruikte werk- en veiligheidsschoenen krijg je van ons een ontvangstbevestiging, inclusief inzicht in de impact die je met dat pakket realiseert.
  2. Jaarlijks ontvang je van ons een uitgebreide rapportage die inzicht geeft in de behaalde reductie van energie-, water- en grondstoffenverbruik en broeikasuitstoot.
  3. Via onze website geven we inzicht in de totale positieve impact die alle CFA-deelnemers samen realiseren.
 • Ons bedrijf monitort haar bijdrage aan de Sustainable Development Goals. Ondersteunen jullie hierin?
  We monitoren onze impact door middel van KPI’s die zijn gelinkt aan specifieke Sustainable Development Goals. Wij richten ons op de volgende vier doelen:

  • doel 9: industrie, innovatie en infrastructuur;
  • doel 12: verantwoorde productie en consumptie;
  • doel 13: klimaatactie;
  • doel 17: partnerschap om gezamenlijk doelstellingen te bereiken.

De positieve impact van elke afzonderlijke deelnemer én van de CFA als geheel maken we inzichtelijk aan de hand van deze SDG’s. Op deze site communiceren we regelmatig resultaten en de effectrapportages die je als afzonderlijke deelnemer ontvangt zijn dus eveneens gelinkt aan de SDG’s.

4. Producten en andere toekomstige partners

 • Ik ben een producent van werk- en veiligheidsschoenen, kan ik me aansluiten bij de CFA?
  CFA is een open coöperatie, waarvan de deelnemers geloven in brede samenwerking. 2020 wil CFA gebruiken om een netwerk van inzamelpunten uit te rollen en kennis en ervaringen op te doen. Daarna volgt de nadrukkelijke uitnodiging aan andere producenten en partners om mee te participeren, als zij ook het pad naar circulaire producten en concepten op willen gaan. Wil je onderdeel worden van onze inner circle? Dat kan. Mail naar info@CFAalliance.eu of neem contact op met mensen van Allshoes, EMMA of FBBasic.
 • Ik ben een distributeur van werk- en veiligheidsschoenen, kan ik me aansluiten bij de CFA?
  CFA is in eerste instantie een coöperatie voor producenten van werk- en veiligheidsschoenen, maar als distributeur kun je ook een belangrijke rol spelen in een circulair systeem. We stellen distributeurs in staat om ons concept direct of via ons aan hun klanten aan te bieden. We nodigen je uit om contact met ons op te nemen via info@CFAalliance.eu om de samenwerkingsmogelijkheden te bespreken.
 • Ik ben een producent van andersoortige producten en wil retourlogistiek aan mijn klanten aanbieden. Kan ik me aansluiten bij de CFA?
  Op dit moment neemt de CFA uitsluitend werk- en veiligheidsschoenen in. Als je geïnteresseerd bent in retourlogistiek voor andere producten, kunnen wij je via ons netwerk in contact brengen met partijen die zich op andere productcategorieën richten. Neem contact met ons op via info@CFAalliance.eu, dan praten we verder.